Sinds 2001 verbinden wij partijen in ambitieuze en innovatieve processen.
Bind staat voor het inhoudelijk en procesmatig begeleiden van beleidsvorming,
onderzoek en training rond het thema wonen in de breedste zin van het woord.
Bind vervult een kritische en enthousiasmerende rol en zoekt samen met partijen
naar uitvoeringsgerichte oplossingen.