Wie is Bind?

Wie is Bind?

Sinds 2001 verbind Bind mensen en partijen in de projecten die zij doet. Daarbij is samenwerking een sleutelwoord: zowel tijdens het project als daarna. Onze ambitie is telkens om de gegroeide samenwerking tussen mensen en partijen ook na onze werkzaamheden vruchtbaar te laten zijn. Bind doet wat gedaan moet worden. Zo simpel is het vaak. Dat betekent de ene keer een strategische visie maken en uitwerken tot een actieprogramma, de andere keer het organiseren of leiden van bijeenkomsten. Soms aanbellen bij huizen en flyeren in een winkelstraat, dan weer een studiereis inhoudelijk én praktisch organiseren naar de VS of Japan.
Bind staat voor het inhoudelijk en procesmatig begeleiden van beleidsvorming, uitvoering en onderzoek rond de thema's wonen, duurzaamheid en participatie. Dat gebeurt in verstedelijkte gebieden in Nederland en in het buitenland. Bind vervult daarbij een kritische en enthousiasmerende rol en zoekt samen met partijen naar uitvoeringsgerichte oplossingen. Die zijn uiteindelijk vaak minder ingewikkeld dan de problemen vooraf nodig lijken te hebben. Als die terug worden gebracht tot de kern, kunnen de acties daarna verbluffend eenvoudig zijn. Als elke partij zijn verantwoordelijkheid neemt en samenwerkt.

 
Douwe Wielenga

Douwe Wielenga

Douwe Wielenga (1971) heeft zijn vrijheidsdrang vanaf 2001 organisatorisch vorm gegeven in Bind bv, wellicht een opmerkelijke naam in dit verband. Na een studie Milieuhygiëne in Wageningen, deed Douwe als een van de laatsten in 1995 vervangende dienstplicht bij het ministerie van VROM. Na zes jaar te hebben gewerkt bij twee adviesbureaus op het gebied van milieu (mmg-advies) en wonen (Gerrichhauzen & partners) ging hij op eigen benen verder. Het komt hem voor dat de samenwerking met collega's er sindsdien alleen maar inniger op is geworden.

Bij het uitvoeren van opdrachten verbindt Douwe een scherpe analytische instelling en zakelijke werkhouding met gevoel voor onderlinge verhoudingen en persoonlijke betrokkenheid. In de afgelopen jaren resulteerde de vrijheid om zelfstandig keuzes te kunnen maken onder meer in samenwerking met veel andere zelfstandige adviseurs, hoogwaardige opdrachtgevers en de oprichting van diverse organisaties en samenwerkingsverbanden. Douwe vat zijn werk vaak samen als: ik doe wat er gedaan moet worden, daarmee illustrerend dat zijn rolinvulling een grote variatie kent van leiding geven tot dienend zijn aan het grotere geheel. Soms moet er vooral inhoud geboden worden, soms vooral proces. Soms moeten de financiën op orde, soms moet er de straat op worden gegaan. In zijn opdrachten groeide hij tot natuurlijke sparringpartner van projectleiders, leidinggevenden en bestuurders en tot eindverantwoordelijke van complexe projecten en processen.

In zijn vrije tijd brengt Douwe uiteraard veel tijd door met zijn geliefde Liesbeth en hun kinderen Ewoud (2005) en Esther (2007). Dat resulteert in kook- en bakkunsten, fietstochten en wandelingen in de natuur, maar ook veel "kleine" dingen die grote betekenis hebben. Daarnaast volgt hij colleges Godgeleerdheid in Leiden en geniet hij van lekker eten, sporten en filosoferen met vrienden. In de vakantie zit Douwe het liefst op de fiets met alle bagage achterop. Italië, Denemarken, Frankrijk, België, Duitsland en zelfs Indonesië zijn inmiddels per fiets verkend.