Stad van ontdekkingen: wonen in Leiden - woonvisie gemeente Leiden 2005-2015

Opdrachtgever: gemeente Leiden, dienst Bouwen en Wonen
Na een intensief proces om te komen tot een toekomstvisie voor de stad, werd in 2004 besloten als uitwerking hiervan een woonvisie te schrijven. De gemeente Leiden, de Leidse corporaties (Ons Doel, Portaal, Sleutels van Zijl en Vliet en SLS Wonen) en de Federatie Huurdersorganisaties Leiden en omgeving gingen aan de slag, ondersteund door Bind. Die vervulde de rol van project- en procesbegeleider en penvoerder. In een intensief proces werden gezamenlijk de stappen gezet, heldere afspraken gemaakt en onderling vertrouwen gekweekt. In een periode van ongeveer een jaar werd de woonvisie geschreven, waarbij er ook driemaal interactie met de gemeenteraad was. Het resultaat werd uiteindelijk door de gemeente ook in een mooi vormgegeven boek uitgebracht. Een product waar Bind trots op is! Zie hier de pdf.