Buurtcoach Holy Zuid-Oost in Vlaardingen

Opdrachtgever: Waterweg Wonen, Vlaardingen

Woningcorporatie Waterweg Wonen was vanaf 1999 bezig zich te orienteren op de toekomst van de wijk Holy Zuid-Oost. Deze eind jaren '60, begin jaren '70 gebouwde wijk kent enkele lange, hoge flatgebouwen, 3/4-laagse galerijflats, eengezinswoningen en veel groen. Op het eerste gezicht was er niet veel aan de hand. Maar er was iets. En dat lag heel genuanceerd en precies.

5 buurtcoaches werden eind 2002 over de wijk verdeeld. Elke coach had tot taak om de bewoners van haar of zijn buurt te ondersteunen bij het formuleren van hun toekomstvisie op het gebied. Elk ging daarbij aan de slag met zijn eigen methoden en technieken, toegesneden op de buurt en de eigen persoon. Op Douwe Wielenga maakte het diepe indruk dat bewoners van een bepaald complex zelf opriepen te stoppen met lapwerk. Als je ECHT in gesprek gaat en luistert, blijken mensen zelf om sloop te vragen! Het hele traject leverde prachtige gesprekken en diepe inzichten in de wijk op en leidde uiteindelijk tot een scherpe toekomstvisie bij Waterweg Wonen. Zie het prachtige boekje.

In 2003 werd de volgende stap gezet. Nu er per complex een strategische keuze lag, moesten er concrete plannen komen. Nu was het zaak om per complex de strategie uit te werken in concrete plannen en kostenramingen. Ook nu werd er intensief gewerkt met bewoners, waarbij de buurtcoach de vertaalslag naar de techneuten maakte. Het was een vruchtbaar proces: de 24-uurs kennis van bewoners van een gebouw helpt om de ingrepen nauwkeurig en op maat te maken. En ook om wat te doen aan klachten, die blijven liggen als alleen de strategie wordt uitgevoerd.

De samenwerking tussen de buurtcoaches en de inspirerende ervaringen leidden tot de oprichting van het buurtcoachnetwerk: www.buurtcoach.nl. Naast een prachtig boekje leverde het ook een aantal prachtige bijeenkomsten op met ca. 50 professionals die bezig zijn met 'eerstelijnswerk in wijken' of daarin initierend en sturend zijn. Een van de mooie uitkomsten was de typering van het effect op de langere termijn. In eerste instantie is er na zo'n intensieve periode namelijk niet veel meer waar te nemen. Maar er is altijd nog zoiets als 'the memory of water': het natuurverschijnsel dat water dat eerder bevroren is geweest sneller weer opnieuw bevriest.