Positionering Brandweer in vorming Veiligheidsregio

Opdrachtgever: Regionale Brandweer Holland-Midden

De regionale Brandweer Holland-Midden wilde graag actief meewerken aan de vorming van de Veiligheidsregio. Hierin diende – op wens van het ministerie van BZK - de samenwerking met de politie, geneeskundige hulp en gemeenten nader vorm te worden gegeven. Een zeer gecompliceerd proces met politieke, juridische, strategische, financiële en organisatorische aspecten was het gevolg. Bind adviseerde de korpsleiding gedurende anderhalf jaar hoe zich te positioneren in dit proces en op de inhoud. Cruciaal bleek steeds weer: helder de belangen analyseren, de eigen visie scherp krijgen en pro-actief handelen. Dat gebeurde door scherpe interne discussies te voeren, stukken te schrijven en het onderlinge handelen van het management op elkaar af te stemmen, zodat de agenda van de gesprekken beïnvloed en gestructureerd kon worden.