Begeleiden huurdersorganisaties

Huurdersorganisaties zijn clubs van vrijwilligers die tegenspel moeten bieden aan grote, professionele woningcorporaties. Dat is een lastige rol. Bind heeft verschillende van deze organisaties ondersteund bij het bepalen van hun koers en strategie en bij het ten uitvoer brengen van nieuwe plannen.
Een mooi voorbeeld hiervan is het Initiatiefrecht dat Huurdersbelangenvereniging Haag Wonen (HVHW) in de samenwerkingsovereenkomst wist vast te leggen. Bind ondersteunde vier bewonersgroepen die lid zijn van HVHW bij het maken van plannen om hun woningen te verduurzamen. Doordat de bewonersstem klank kreeg en de corporatie werd meegenomen in het proces is in verschillende complexen een duurzame investering gedaan met steun van alle betrokkenen!