Wonen op maat - woonvisie gemeente Noordwijk 2006-2015

Opdrachtgever: gemeente Noordwijk, afdeling Wonen, Ruimte en Economie
In de Toekomstvisie Noordwijk 2025 heeft de gemeente Noordwijk in 2004 haar visie voor de komende 20 jaar gegeven. De uitwerking vond onder andere plaats in de woonvisie “Wonen op maat”. Een andere aanleiding was dat de regio Holland Rijnland een regionale woonvisie ging voorbereiden. Door de eigen lokale situatie helder in beeld te hebben, is Noordwijk beter in staat haar inbreng in de regionale visie te bepalen.

Onder leiding van Bind werd op ambtelijk en bestuurlijk niveau nagedacht over de toekomst van het wonen in Noordwijk. Het proces van de woonvisie leidde tot intensieve samenwerking binnen de gemeente tussen de afdelingen Wonen Ruimte en Economie, Projecten en Zorg en Welzijn. Op ambtelijk niveau werd ook intensief samengewerkt met de Noordwijkse Woningstichting. Ook werd er een werkconferentie georganiseerd met diverse belanghebbenden, waaronder de huurdersbelangenvereniging, het seniorenoverleg, de verzorgingshuizen en anderen.

Bind is ook betrokken bij de uitvoering van onderdelen van het actieprogramma en werkt anno 2014 aan de opvolger van Wonen op Maat!