Strategisch voorraadbeleid Ons Doel

Opdrachtgever: Woningstichting Ons Doel

Hoewel woningstichting Ons Doel de term eigenlijk liever niet gebruikte (en ook bij Bind in eerste instantie de nodige haren overeind gingen staan), is de kist exquise wijnen voor een betere naam uiteindelijk niet uitgedeeld. In 2006 en 2007 begeleidde Bind Ons Doel bij het formuleren van strategisch voorraadbeleid. Uniek aan het proces was dat de huurdersorganisatie (de consument) daarbij direct aan tafel zat. Het tekent de basishouding van Ons Doel, die een volwassen samenwerking en interactie met de huurders nastreeft. Bind voelt zich daar zeer bij thuis.

Het resultaat is een zorgvuldig opgebouwde beleidsnota, waarin beleidsdoelen, huur- en verkoopbeleid en een nauwkeurige analyse van het bestaande bezit worden gemaakt. In het tweede deel worden conclusies op voorraadniveau getrokken, belangrijke aandachtspunten en keuzes voor de komende jaren gemaakt en worden de effecten van de voorgenomen nieuwbouwstroom op de totale portfolio in beeld gebracht. Besluitvorming vond plaats in het najaar van 2007.