Directeur Serviceorganisatie Vergroot je Woning!

Opdrachtgever: Stichting Verbouw Rustenburg Oostbroek

Het project Vergroot je Woning! is gestart om in de Haagse jaren '30 wijk Rustenburg Oostbroek de grote gelijksoortige woningvoorraad meer variatie te geven. Door dakopbouwen, samenvoegen en aanbouwen kunnen de kleine portiek-etagewoningen groter worden. Het moet ertoe leiden dat meer huishoudens een wooncarriere in de wijk gaan maken.

Als directeur-bestuurder was Bind verantwoordelijk voor alle aspecten die komen kijken bij het runnen van de stichting. Financiën, medewerkers aantrekken en aansturen, managen van de ambtelijke en politiek-bestuurlijke omgeving, verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht, lanceren van communicatieplannen, opstellen en aanscherpen van beleid en uitvoeringsregels, etc. Een zeer veelzijdig en inspirerend project, dat schitterende communicatiecampagnes oplevert en concrete fysieke resultaten heeft behaald in de wijk. Meer informatie en de eindrapportage kun je vinden op: www.vergrootjewoning.nl.