Buurtmobiliteit

In opdracht van de NMU werd het project Buurtmobiliteit uitgevoerd. Het idee is eigenlijk heel eenvoudig: mensen uit een buurt delen verschillende vervoermiddelen met elkaar en besparen zo geld, ruimte en milieubelasting. De ene keer heb je een kleine auto nodig, de andere keer en bakfiets, dan weer een busje, terwijl een volgende keer een (liefst elektrische) scooter eigenlijk perfect zou zijn.
In vier buurten in Amersfoort en Utrecht zijn actieve bewonersgroepen gevonden waarmee samen het idee en de praktische uitvoering ter hand werd genomen. Dit leverde onder andere samenwerking op met deelplatform Mywheels, uiteraard de beide gemeenten, fietsenmakers, autobedrijven en vooral veel individuele bewoners die hun vervoermiddel ter herschikking wilden stellen of juist gebruik wilden maken van die van andere buurtgenoten!