Woonvisie en Prestatieafspraken Teylingen

Opdrachtgevers: gemeente Teylingen, woningstichting De Vooruitgang, Trias Woondiensten en woningstichting Warmunda
In 2006 ontstond de gemeente Teylingen uit een samenvoeging van Sassenheim, Voorhout en Warmond. De gemeente en de drie grootste woningcorporaties willen graag prestatieafspraken maken en constateerden dat zij dat graag doen op basis van een gezamenlijke woonvisie.

Naast de inhoudelijke vraag zijn in dit project de onderlinge verhoudingen een centraal onderwerp. Na de gemeentelijke samenvoeging dienen onderlinge relaties opnieuw ontdekt en gesmeed te worden. In 2007 begeleidt Bind dit proces. De ingestelde projectgroep en stuurgroep bespreken op regelmatige basis de analyse, de visie en het actieprogramma. Elke bijeenkomst zijn we bij een van de partners te gast. Zo ontmoeten de betrokkenen niet alleen elkaar, maar ook de werkomgeving en collega's. Conceptteksten en discussienotities van de hand van Bind vormen daarvoor de basis. Door een tweetal brede werkconferenties worden belanghebbenden uit het veld en raadsleden geraadpleegd en ondersteund bij hun eigen meningsvorming. In het najaar van 2007 vindt de afronding van de conceptwoonvisie plaats en worden parallel prestatieafspraken gemaakt.