Procesmanager 56-wijken aanpak Zaandam Zuidoost

Opdrachtgevers: gemeente Zaanstad en woningcorporaties Rochdale, Saenwonen en ZVH
In december 2004 ondertekenden de gemeente Zaanstad en de corporaties Rochdale, Saenwonen en ZVH prestatieafspraken in het kader van de 56-wijkenaanpak van het ministerie van VROM. Veel afspraken waren vooral procesafspraken en uitgangspunten, die nader moesten worden uitgewerkt. Om het proces vlot te laten verlopen hebben partijen onder gezamenlijk opdrachtgeverschap Bind als onafhankelijke procesmanager aangetrokken, wat uiteindelijk liep van maart 2005 tot en met juni 2006. De kunst was om te schakelen tussen een grote hoeveelheid aan belangen, onderwerpen en beleidsarena's en daarbij een positieve sfeer en besluitvaardigheid vast te houden.

Er werd gewerkt met een Beslissersoverleg, een Ontwikkelgroep en diverse subwerkgroepen. Het ging over het sloop/nieuwbouwprogramma, het sociale programma, een stedenbouwkundige visie op de buurt Poelenburg, communicatie en andere onderwerpen. Cruciaal onderdeel waren de financiële afspraken over hoe wordt omgegaan met grondexploitaties. De inbreng van grond en vastgoed, de omgang van partijen met elkaar, de verdeling van risico`s, de verhouding tussen marktbenadering en lokale binding van de corporaties, parkeren, eventuele verevening: stof genoeg voor pittige discussies en veel werk om een helder en eerlijk afsprakenkader te bereiken. Bij dit proces waren diverse inhoudelijke experts betrokken op het gebied van grondexploitatie, sociale interventies en stedenbouw.