Strategische koersbepaling Noordwijkse Woningstichting

Opdrachtgever: Noordwijkse Woningstichting (NWS)

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de structuur van de sociale woningmarkt. Door toenemende regionalisering en een meer open woningmarkt zoeken huurders niet alleen in hun eigen gemeente naar een woning maar ook elders in de regio. Ook toegelaten instellingen opereren steeds vaker regionaal en vormen door fusies steeds grotere conglomeraten. Dit heeft geleid tot meer concurrentie tussen toegelaten instellingen maar ook tot nieuwe samenwerkingsvormen onderling.

In reactie op deze ontwikkelingen en vanuit de behoefte diepgaand en systematisch na te denken over de toekomst, vroeg de Noordwijkse Woningstichting (NWS) aan Bind om haar te begeleiden bij deze strategische koersbepaling. Daarbij werd ingegaan op fundamentele vragen. Wil de NWS een beheerorganisatie zijn die zich voornamelijk richt op haar huidige woningvoorraad in Noordwijk of wil en kan zij investeren? Kan en wil zij een lokale speler zijn of wil zij de regio in? Wil de NWS zich alleen bezig houden met sociale woningbouw, of ook met commerciëe huur, MGE-constructies en maatschappelijk vastgoed? Op basis van een kernachtige beschrijving van de belangrijkste trends en ontwikkelingen, zijn strategische opties voor de NWS ontwikkeld en is een gefundeerde keuze gemaakt. Een spannend proces voor Directie, Bestuur en Raad van Toezicht, resulterend in dit mooie boekje!