Nota wonen, zorg, welzijn gemeente Leiden

Opdrachtgever: gemeente Leiden

In 2004 wilde de gemeente Leiden het beleid op de terreinen wonen, zorg en welzijn in samenhang formuleren. Bind ondersteunde dit proces, waarbij twee grote diensten en vele partners uit het veld betrokken waren. Het tot in de kern terugbrengen van de feiten en de ontwikkelingen in de omgeving leidde voor alle betrokkenen helder inzicht. Toen vervolgens een gezamenlijke ambitie was geformuleerd en ieder zijn of haar bijdrage daaraan duidelijk maakte, ontstond vrijwel als vanzelf een actieprogramma, waarin op diverse speerpunten vervolgafspraken werden gemaakt. Werkende weg onstonden nieuwe netwerken, die ook in de uitvoering van elkaars kennis en kunde gebruik bleven maken. De beleidsnota treft u hier aan.