Wie is Bind?

In de complexe werkvelden waarin Bind adviseert zijn vaak vele partijen die een gezamenlijk doel hebben, maar tegelijkertijd ook hun eigen belangen en wensen.
Dit kan soms spanningen met zich meebrengen, omdat bestaande verhoudingen in beweging komen en er nog geen volledige duidelijkheid is over de toekomstige situatie. Partijen moeten samen op weg in het vertrouwen er gezamenlijk uit te komen.

De rol van Bind is het inhoudelijk en procesmatig begeleiden van dergelijke trajecten waarin partijen bij elkaar worden gebracht. Door duidelijk leiding te geven en scherpe vragen te stellen genereert Bind kennis, maakt zij belangen bespreekbaar en voedt zij het vertrouwen tussen betrokken partijen. Gedurende het proces vervult Bind een kritische, enthousiasmerende en aanjagende rol. Dat gebeurt door het organiseren en faciliteren van inspirerende interactieve sessies met betrokken partijen - dat overigens ook best een 'gewone' vergadering zijn, doelmatigheid staat voorop. Bind schrijft vaak ter voorbereiding discussienotities en conceptteksten. Deze worden vervolgens gezamenlijk verder ontwikkeld. Waar nodig schakelt Bind externe experts in uit haar netwerk. De resultaten van processen worden omgezet in heldere leesbare teksten, variërend van visie, beleid, concrete werkafspraken. Of in gerealiseerde plannen.