Milieu en veiligheid

Hoewel Bind haar werkterrein grotendeels op het gebied van wonen heeft liggen, worden de wortels niet genegeerd. Douwe Wielenga heeft een milieukundige achtergrond en die wordt met enige regelmaat in projecten ingezet. Het doen samenwerkende van verschillende disciplines en werelden is daarbij de kern van het werk. Het gaat dan bijvoorbeeld om samenwering tussen overheid, burgers en bedrijfsleven rond Schiphol. Of tussen de autobranche, tankstationhouders en nieuwe brandstofaanbieders. Bind heeft het vermogen om techneuten en vakspecialisten met elkaar en met leken in gesprek te brengen en tot goede werkafspraken te komen, waarbij recht wordt gedaan aan elkaars specialisme en belang.

Organisatie congres toekomst autobrandstoffen

Opdrachtgever: Bovag afdeling BBT, Bunnik

Wat tanken we over tien jaar en wie bepaalt dit? Onder deze titel organiseerde BOVAG eind 2005 in NEMO Amsterdam een congres voor alle aangesloten tankstationhouders. Als zij investeringen doen, zijn die vaak voor de lange termijn en bij het afsluiten van contracten moeten ze zorgen dat ze de innovatie-boot niet missen.

Samen met: Ellen Hiep (HiePRactief) en Susan Goedknegt (StraITsolutions) vormde Bind het team dat dit congres inhoudelijk en organisatorisch voorbereidde. Met Wubbo Ockels en (toenmalig staatssecretaris van Milieu) Pieter van Geel als special guests. Maar voor de deelnemers waren de sessies met ondernemers in alternatieve brandstoffen zoals bio-ethanol, waterstof, biodiesel en aardgas zeker zo interessant. En op de markt konden zij direct met bedrijven in gesprek.

Douwe Wielenga kon in dit project zijn achtergrond als Wagenings Milieukundige goed gebruiken en was verantwoordelijk voor de inhoudelijke bijdragen en sponsorwerving. Een dynamische dag waar veel ondernemers geinspireerd en goed geinformeerd van terug kwamen. Zij hadden hem dan ook ondergaan: de Energy Experience!

 

Bewonersbelangen bij ontwikkeling Schiphol

Opdrachtgever: CROS, Schiphol

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol is een overlegorgaan van bestuurders, bewoners en de luchtvaartsector. Een polderinstituut in de beste betekenis van het woord. De CROS overlegt over geluidhinder, geur, lokale luchtverontreiniging en externe veiligheid met als doel de belangen van alle deelnemers te behartigen.

Bij de organisatorische verzelfstandiging speelde Bind een rol bij het trainen en opleiden van de nieuwe staf, waarbij Bind de milieutechnische en milieubeleidsmatige kant voor haar rekening nam. Een jaar later kreeg het bureau van de CROS een adviserende rol bij de totstandkoming van de nieuwe Luchtvaartwet. Bind ondersteunde de analyse en gaf strategisch advies hoe in dit complexe veld te opereren.

 

Buurtmobiliteit

In opdracht van de NMU werd het project Buurtmobiliteit uitgevoerd. Het idee is eigenlijk heel eenvoudig: mensen uit een buurt delen verschillende vervoermiddelen met elkaar en besparen zo geld, ruimte en milieubelasting. De ene keer heb je een kleine auto nodig, de andere keer en bakfiets, dan weer een busje, terwijl een volgende keer een (liefst elektrische) scooter eigenlijk perfect zou zijn.
In vier buurten in Amersfoort en Utrecht zijn actieve bewonersgroepen gevonden waarmee samen het idee en de praktische uitvoering ter hand werd genomen. Dit leverde onder andere samenwerking op met deelplatform Mywheels, uiteraard de beide gemeenten, fietsenmakers, autobedrijven en vooral veel individuele bewoners die hun vervoermiddel ter herschikking wilden stellen of juist gebruik wilden maken van die van andere buurtgenoten!
 

Studiereizen naar CaliforniŽ, Japan en Zuid-Korea

Sinds de AutoRAI van 2011 (waar we een groot paviljoen organiseerden voor het Platform Toekomstbestendige Mobiliteit (PTM)), ben ik samen met Ellen Hiep gefascineerd geraakt door het fenomeen elektrisch rijden. We organiseren geregeld studiereizen over dit onderwerp naar onder andere Californië, Zuid-Korea en Japan. Het is buitengewoon inspirerend te zien wat er gebeurd op het gebied van technolologie, infrastructuur, nieuwe verdienmodellen, gebruikersonderzoek en cross-overs met andere velden als duurzame energie, marketing, robottechnologie, ICT, etc.